Cesta: Naše služby / Cargopass Cash Service


Cargopass Cash Service

Cargopass Cash Service je komplexní nabídka služeb v oblasti řešení sporů mezi jednotlivými subjekty v automobilové nákladní dopravě (zejm. odesilatel, spedice, dopravce, příjemce) a služeb při vymáhání pohledávek vyplývajících ze smluvních vztahů dle Úmluvy CMR.

K základním službám Cargopass Cash Service patří:

a) Poradenství a konzultace v oblasti řešení sporů a vymáhání pohledávek formou elektronické komunikace a telefonického kontaktu s odborníky na danou problematiku. Je možné zajistit též poradenství v oblasti aplikace obchodních doložek INCOTERMS na vztahy mezi jednotlivými subjekty přepravy.

b) Dodání vzorových dokumentů:

 • Výhrada k poškození / ztrátě zásilky při přepravě (čl. 30 odst. 1 Úmluvy CMR)
 • Výhrada k překročení dodací lhůty (čl. 30 odst. 3 Úmluvy CMR)
 • Výzva k zaslání přepravní dokumentace (listy CMR, předávací doklady aj.)
 • Výzva k náhradě škody (škoda na zboží, překročení přepravní lhůty, vícenáklady aj.)
 • Výzva k úhradě faktury za přepravu
 • Oznámení o provedení jednostranného zápočtu pohledávek

c) Zajištění a dodání návrhů smluvní dokumentace:

 • Postoupení pohledávek, započtení postoupených pohledávek
 • Uznání dluhu a úhrada dluhu dle splátkového kalendáře
 • Směnečné zajištění závazku
 • Zajištění pohledávek (zástava nemovitosti, pohledávek, obchodního podílu aj.)
 • Zpracování případu pro advokátní kancelář (kompletace podkladů pro podání žaloby atp.)

d) Zprostředkování úkonů agentury pro vymáhání pohledávek:

 • Vyhledání a osobní kontaktování dlužníka s výzvou k úhradě dluhu
 • Zhodnocení dobytnosti dluhu pro účely soudního vymáhání pohledávky

e) Zajištění spolupráce s advokátní kanceláří:

 • Výzva k úhradě faktur za přepravu - pokus o smír
 • Žaloba o zaplacení pohledávky - návrh na vydání platebního rozkazu
 • Zastoupení klienta na jednání u soudu
 • Návrh na nařízení exekuce - zastoupení klienta v exekučním řízení
 • Návrh na zahájení insovenčního řízení / přihláška do insolvence
 • Zastoupení klienta v insolvenčním řízení

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese iservis@cargopass.eu nebo využít níže uvedený formulář.

Jméno a příjmení: *
Společnost: *
Kontaktní e-mail: *
Kód firmy ze systému Cargopass *
Vyberte téma:

Mám zájem o vzorové dokumenty
Mám zájem o dodání či vytvoření smluvní dokumentace
Mám zájem o kontaktování dlužníka, který se nachází v Cargpassu
Mám zájem o zprostředkování agentury pro vymáhání pohledávek
Mám zájem o zajištění spolupráce s advokátní kanceláří

Popis
 

Položky označené (*) je nutné vyplnit.


CARGOPASSVSTUP

BEZPLATNÁ REGISTRACE

Napište nám

Jazyk:

 • Čeština
 • English